Wentylacja


Nominalna szczelina podłogowa w drzwiach zamontowanych wg. zaleceń z instrukcji wynosi 10 mm. Aby zmniejszyć tę standardową szczelinę należy przed montażem skrócić ościeżnicę stosownie do potrzeb (powoduje to ograniczenia przepływu powietrza). Aby zwiększyć tę standardową szczelinę należy we własnym zakresie odpowiednio skrócić skrzydło.

Ze względu na komfort użytkowania wyrobu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, toalety) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 80 cm, a w dolnej części posiadać otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 220 cm2 w celu zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Do wyznaczenia tej powierzchni należy zsumować wszystkie elementy wentylacyjne w skrzydle (np. szczelina wentylacyjna VASCO + szczelina podłogowa).

Poniższa tabela określa wymiary szczelin zapewniające sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych o powierzchni 220 cm2.