Rodzaje przeszkleń


Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników we wszystkich skrzydłach VASCO przy powierzchniach większych niż 0,1 m2 stosujemy zawsze bezpieczne szkło hartowane ESG. Hartowanie nie zmienia zewnętrznego wyglądu szkła, a jedynie podnosi jego wytrzymałość (nawet 5-krotnie). Po stłuczeniu ESG rozpada się na drobne odłamki eliminując ryzyko skaleczenia.

Zalety szkła hartowanego ESG:

  • wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
  • mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,
  • większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury.